Apitoerisme in Slovenië – overnachten met bijengezoem als wekker

Waar wij Nederlanders bijen gelijk van ons af slaan, worden ze in Slovenië bij wijze van spreken omarmd, men is er verzot op dit insect. Op iedere 1000 inwoners van het land zijn er vier imkers. De inheemse ‘Krainerbij’ of Carniolan honingbij gedijt er zeer goed, maar het land telt wel meer dan 500 soorten. Omdat bijenpopulaties bedreigd worden, stelde…

Read More